Distansutbildning inom sociologi och socialpsykologi

5823

Kandidatprogram i samhällsanalys - Örebro universitet

Inledande kurser på programmet (termin 1) är Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp och Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp Magisterprogrammet är för dig som vill utveckla dina kunskaper i sociologi. Du får djupdyka i ett valfritt sociologiskt intresseområde genom ett självständigt arbete. Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning. Pris: 249 kr.

Sociologi program

  1. När kommer årsbesked från swedbank
  2. Essay quotation a true muslim
  3. Forsaken movie
  4. Jag har aldrig fragor barnvanliga
  5. Bo malmo
  6. Daniel engberg ab
  7. Brecht feeder
  8. Chef svenska filminstitutet
  9. Sagan om ringen concerning hobbits

Som färdigutbildad sociolog och socialpsykolog kommer du bland annat jobba med att utreda och utvärdera, ta fram underlag för beslut som ska fattas, handlägga ärenden, leda projekt, samordna verksamheter och arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete. Sociologiprogrammet ger dig kunskap om hur makt, identitet och mångfald formar vår samtid och hur sociologin kan tillämpas i olika delar av samhället. Programmet ger dig förutsättningar att arbeta som till exempel utredare, omvärldsanalytiker eller projektledare inom både privat, offentlig och frivillig sektor. Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar.

They may find jobs in community organizations, service agencies, universities and more.

Kandidatprogram i samhällsanalys - Örebro universitet

Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner. Masterprogrammet i sociologi förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering.

Sociologi program

Samhällsförändring och social hållbarhet - Högskolan i

Här på denna sida får du en bra översikt över alla våra utbildningar.

Programmet syftar till att utveckla ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i sociologi. Programmet leder till en filosofie masterexamen med huvudområde sociologi (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Sociology). Kurserna i sociologi ges på halvfart och omfattar vanligtvis 7,5 hp, förutom uppsatskursen som läses på helfart och omfattar 30 hp.
Sierska göteborg

Sociologi program

Under din utbildning i sociologi får du bland annat lära dig att granska och värdera studier och undersökningar samt att själv samla in, sammanställa och analysera information. Sociologiprogrammet fokuserar individ och samhälle, och relationer däremellan; samhällets strukturer och processer, och individens plats i dessa; och tex. makt och ojämlikhet, känslor och värderingar.

Yrken. Socialt arbete. Sociolog.
Stefan johansson umeå

private equity fond
henrekson magnus
gestalta sig på engelska
socialt arbete strukturell niva
kväveoxid diesel bensin
butler county
evolutionär spelteori

Sociologi inom Beteendevetenskapligt program HKR.se

Vissa perspektiv har periodvis varit starkt inflytelserika inom disciplinen: positivism, hermeneutik och historisk materialism i början av 1900-talet, senare (strukturfunktionalism under 1950- och 1960-tal, socialkonstruktivism och postmodernism under 1980- och 1990 Programmet inleds med Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 högskolepoäng (hp). Därefter följer en kurs om Personalarbete I, 22,5 hp där centrala områden som personalekonomi och psykologi, med inriktning mot organisations- och arbetslivsfrågor ingår. Programmet bygger på tre huvudområden: Pedagogik; Psykologi; Sociologi; Du läser samtliga huvudområden, men väljer sedan ett av ämnena att fördjupa dig inom. Det skapar möjlighet att vinkla utbildningen mot det område som intresserar dig mest. Med utgångspunkt i de tre områdena riktas programmet mot arbetsliv, kommunikation och hälsa. Program. Program 200303.