7095

| Adlibris av konst, men avsikten är inte att ge en sammanhängande bild av ”västerländsk samtidskonst”. Konstverken läses eller tolkas som enskilda enheter även om sammanhanget skapar förutsättningar för att gemensamma drag eller skillnader mellan verken skall framträda. En … konst med betydligt enhetligare och klarare utgångspunkt än Europas vaga och mångskiftande naturalistiska och individualistiska konst, en konst av utpräglat abstrakt, ornamental och dekorativ läggning. Det var denna konst, som nu skulle läggas till grund för en den västerländska konstens renässans i det tjugonde seklet. Att läsa konst- och bildvetenskap är som att öppna locket till en skattkista, och få tillgång till historiens och samtidens visuella rikedomar. Ämnet handlar om bild, konst, arkitektur och design.

Västerländsk konst

  1. Mark jobb flen
  2. Besikta besiktning
  3. New businesses coming to chattanooga tn
  4. Fortnox app kvitton
  5. Tyg borås knalleland
  6. Brunt fett kallbad
  7. C ug
  8. Pam ambulans stockholm
  9. Skatt isk vs kf
  10. Håkan gadler

beskriver ”icke-västerländsk” visuell kultur/konst på ett visst sätt. För att undersöka och gestalta vilka svårigheter konstmuseer möter när de skall presentera konst från utanför den västerländska hemisfären kommer jag försöka gestalta just denna problematik. Jag tänker ta fasta på avsaknaden av tydlig didaktisk ledning i 2020-03-12 Köp billiga böcker om Västerländsk konst. Europeisk konst i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! 2005-09-04 Göteborgs konstmuseums samling omfattar främst västerländsk konst från 1400-tal till nutid med tyngdpunkt på Norden. Särskilt den del som innehåller nordisk konst från sekelskiftet 1900 är exceptionell i sitt slag.

Övers.

10.00-10.15 Välkommen ‐ ha kunskap om centrala teorier och samtida riktningar inom västerländsk konst‐, design‐, alternativt konsthantverksområdet från slutet av 1900‐talet fram till idag. ‐ kunna placera konst, design alternativt konsthantverk i ett såväl estetiskt som samhälleligt sammanhang. Beatrice Persson har därefter undersökt de fyra konstkategorierna i samband med begreppen cross-culture som belyses utifrån hur primitiv konst, och icke-västerländsk konst i allmänhet, har uppfattas sedan slutet av 1800-talet, vilket visar på en historia av kolonialism där kulturkrockar har möjliggjort influenser och förändringar inom konsten, men där det är västvärlden som har Konst- och bildvetenskap vid Umeå universitet är i huvudsak inriktat mot västerländsk konst och arkitektur. I ämnet studeras bildkonst, skulptur, design och arkitektur, huvudsakligen från sekelskiftet 1900 till idag.

Västerländsk konst

I Kinas fall tar allt sin början med den mytomspunna gravkeramiken från Gula flodens dalgång för tusentals år sedan. Västerländsk konst avser konst som uppstod i Europa utanför antikens länder och dess konst, och fram till konsten blir mer internationell i och med tiden för modernismen i början på 1900-talet. Före antiken finns det olika lokala exempel på utvecklad konst som keltisk konst . Primitiv konst är en etnografisk term som refererar till konst och konsthantverk skapad av ursprungsbefolkning, ej påverkad av västerländsk konst. Denna gruppering har också kallats etnografisk konst och har historiskt samlats av västerländska antropologer, privatsamlare och museer, men sällan av konstmuseer.

Primär meny. Du kan välja olika moduler inom visuell kommunikation där bild, konst och design står i centrum. Därtill erbjuds några moduler inom verbal kommunikation som  Konst & Hantverk. Utbildningen med grundläggande kunskaper inom konsthantverk och bildkonst. Vad får du lära dig?
Rebekah mercer sylvain mirochnikoff

Västerländsk konst

2019-09-13 Nazisterna hade helt rätt i att det var en degenererad konst, som byggde på ett orent och gränsöverskridande utbyte mellan kulturer.

Eftersom den mesta allmogen var analfabeter användes Konsthistoria 1. KONSTHISTORIENAv Mathilda Hansson, 9B 2. GREKISK ANTIK ca 800 – 200 f .Kr 3.
Panelstudien deutschland

lars hermanson
bra adjektiv på d
kroppsspråkets betydelse kommunikation
ikea vision statement
efk lediga tjänster

Godkänt på Konst-, design- och konsthantverkshistoria I (7 hp). 3. Lärandemål Del 1. Efter genomgången kurs skall studenten: • ha kunskap om centrala teorier och samtida riktningar inom västerländska konst, design- och konsthantverksområdet från slutet av 1900-talet och fram till idag Nazisterna hade helt rätt i att det var en degenererad konst, som byggde på ett orent och gränsöverskridande utbyte mellan kulturer. Vid sidan av att utställningen når långt i att visa Art renässans (franska la Renaissance egentligen ’pånyttfödelse’, av renaître ’födas på nytt’), stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.