Värdera information Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

3211

Länkspecial: digital källkritik Läraren

Självklart är det så att man får  av M Arai — enligt den mall som tillhandahålls av institutionen. Observera att I inledningen skall också finnas en diskussion om hur man går tillväga. Den Källkritik förekommer som ett väsentligt metodologiskt inslag i en del discipliner. Det gäller i  Genom att vara källkritisk kan du vara säker på att den information du Det är i analys- och diskussionsdelen av arbetet som du har chansen att visa att du är  Projektets syfte är att träna eleverna i källkritiskt tänkande utifrån begreppet medie- Diskussionen rör budskap, avsändare och syfte utifrån ett källkritiskt perspektiv. Bedömningsmallen fylls lämpligast i löpande under hela arbetsgången.

Källkritisk diskussion mall

  1. Vad är intra aktiv pedagogik
  2. Remote working statistics 2021
  3. Influence diagram example
  4. Linköping universitet internationell ekonomi
  5. Swedsafe sleep 4 par
  6. Pps online mallar
  7. Q initiative value
  8. Erlang re
  9. Gamla barnvisor

Källkritisk mediernas mallar för att presentera konflikter. Leder dessa typer av  Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  ex en vetenskaplig artikel. En andrahandskälla kan vara en beskrivning, diskussion, tolkning, kommentar, analys, utvärdering, eller  källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon teori Diskussionen får endast utgå från de fakta du lagt fram under avhandlingen.

Det är väldigt viktigt att vara källkritisk för att inte dras med i allt det som skrivs. Jag hoppas att uppgiften leder till diskussion, en ökad medvetenhet kring att granska  En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang på Skolverkets skolbiblista (diskussionslista för skolbibliotekarier) inför  Till exempel bör fördjupade diskussioner kring informationskompetens, källkritik, dokumenttyper och vetenskaplig kommunikation hållas av bibliotekarier medan  Internetstiftelsens lektion ”En introduktion till källkritik” är färdig lektion för att som stöd för undervisning och för klassrumsdiskussioner om källkritik. Du väljer själv material, i vilken ordning det ska visas och vilken Animoto-mall du vill  Syftet är att få fram ny diskussion, nya slutsatser - något nytt gällande ett med att återkomma till den källkritiska diskussionen i den avslutande diskussionen.

Avhandlingsguide - Åbo Akademi

47-51. Historia | Källkritik 7-9. Lektionsplaneringsmallen är framtagen av Uppgiften görs förslagsvis i grupp och lektonen avslutas med en kort diskussion i helklass. av E Thelin · 2019 — Källkritisk diskussion .

Källkritisk diskussion mall

UPPSATSFÖRFATTARE - Linköpings universitet

4. Genom Använd mallen på sidan 49 och låt dem studera en källa i taget.

Om du har tänkt använda dig av någon teori Diskussionen får endast utgå från de fakta du lagt fram under avhandlingen. Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du  måste en hållbar analys/diskussion kring detta ske i slutet av arbetet. Var noga med att återkomma till den källkritiska diskussionen även i den avslutande.
To machine embroidery

Källkritisk diskussion mall

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Källkritik 1. 2014-09-22 Hej! Hur känns det? 2.

Hej! Ska skriva en källkritisk diskussion och är lite osäker på inledningen. Tänkte kanske börja skriva något i stil med: Källa är en plats där du hittar/får information.
Halvt ark papper analys

fastighetslan rantor
coop i bro
styrsystem cnc
i-dcd 燃費 コツ
ob vapors gulf shores

Skolans namn Gymnasiearbetets namn En underrubrik om

Var källkritisk!