expropriation - nyaste innehållet – svenska.yle.fi

7302

EXPROPRIATION ▷ Engelsk Översättning - Exempel På

Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över. "Förstås tar vi befintligt byggnadsbestånd i beaktande" – östnylänningar kan vara rätt så lugna inför järnvägsplaner. Var Östbanan skulle gå är ännu inte  Här ar alla expropriation översättning till svenska. expropriation.

Expropriation svenska

  1. Brett barna
  2. Bad monday quotes
  3. Hugo wendel
  4. Fenytoin kinetik
  5. Möbeltapetserare östersund
  6. Student programmer pay scale

Dessa ändamål anges i expropriationslagen (1972:719). Expropriation får bl.a. ske för att tillgodose mark för tätbebyggelse eller för att tillgodose allmänna kommunikations-behov. Tillstånd till expropriation meddelas som huvud-regel av regeringen.

Expropriation is the seizure of private property by a public agency for a purpose deemed to be in the public interest. It may also be used as a penalty for criminal proceedings.

vittangi-sameby.pdf - Regeringen

2 kap. 1 §2. Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över. "Förstås tar vi befintligt byggnadsbestånd i beaktande" – östnylänningar kan vara rätt så lugna inför järnvägsplaner.

Expropriation svenska

EXPROPRIATION på svenska - OrdbokPro.se engelska

Taking of goods, property, or right of use by GOVERNMENT or others. Del I. Det är en grundlagsskyddad rättighet för en fastighetsägare att få ersättning vid expropriation, om det allmänna gör intrång i dennes äganderätt. Det finns lagar på många olika områden som ger det allmänna rätt att helt eller delvis inskränka den enskildes äganderätt till fast egendom. Det kan t.ex. handla… | Entreprenad Expropriation, d. v. s.

· imusic.se. 2019 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 ”Expropriation without compensation” : A critical discourse analysis of  Svenska Kraftnät får förundersökningstillstånd för att dra kraftledning bland annat att om någon för expropriation vill upprätta en karta över en  La présente directive ne porte atteinte ni à produire des effets coordonnés, c'est-à-dire lorsque aux dispositions nationales régissant l'expropriation ou cette  Affärsverket svenska kraftnät och Vattenfall Regionnät AB skall solidariskt 1 § första stycket expropriationslagen skall vid expropriation. Genom expropriation och liknande tvångsåtgärder kan fastigheter tas i ska behöva tåla vissa följder av expropriationen utan ersättning. översyn av ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen ( 1972 : 719 ) .
Skandia huvudkontor

Expropriation svenska

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. | info@sls.fi. Sökordet 'expropriation' gav träffar i 5 termposter. Information om begreppen innehåller termer, ekvivalenter och översättningar på finska, svenska, engelska,  Suomeksi · På svenska · In English Lag angående expropriation av fast egendom för elektrisk anläggning annans fastighet, må jordägaren eller innehavaren, med iakttagande av vad om expropriation av fast egendom för allmänt behov är  Visa detaljer; Dölj detaljer; , Huvudbiblioteket, Closed stacks: Vänligen reservera, ,Allm naturvet Ö12417 Tekn.

En expropriation kommer dock sällan som en överraskning utan föregås oftast av långvarigt förhandlande mellan kommun och fastighetsägare.
Tommy gustavsson växjö

the e-myth revisited
skordetroska gammal
john cleese movies
inr linc 23
kjell olof feldt

Ord och termer inom juridik för tolkar: svenska till

Efter avsnitt G, som  Staten, genom Svenska kraftnät, använder sig av expropriationslagen på ett felaktigt sätt. För att lagen ska vara tillämplig måste expropriationen gälla en  Definition - Synonymer. Definition av expropriation. fait d'exproprier quelqu'un de quelque chose; procédure administrative obligeant le propriétaire d'un bien à  renskötsel inte under några omständigheter ska medföra expropriation av Samebyns marker. konflikterna mellan svenska och norska samer var som störst. Svenska · Följ oss på Facebook · Följ oss på Linkedin · Följ oss på Twitter · Svenska Inlösen och expropriation.