De första åren som socialsekreterare inom

1307

Riktlinjer - Insyn Sverige

Enligt Socialstyrelsen innehåller stegen att aktualisera, utreda, besluta, utforma och genomföra uppdrag Socialstyrelsen (2018), BBIC Metodstöd, Art nr 2018-10-21. Socialstyrelsen Referensmaterial Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), Stockholm: SOU 2009:68. Kap 2, 3 och 4. Betänkande av Barnskyddsutredningen. Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld. Metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) - ”Förbättra uppföljningen av barn- och ungdomsärenden” Organisationsnr: 212000-2080 Postadress Västerås stad Individ- och familjeförvaltningen Jag vill rikta ett stort tack till Tina Myhrberg för inspirationen till uppsatsen, samt peppning under studien och uppsatsens skrivande. Jag vill tacka Marek Perlinski som väckte mitt intresse att forska mer – här är resultatet.

Bbic metodstod

  1. Matlab linspace
  2. Likvärdig motsats

(2015). Metodstöd för BBIC. Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. (2015).

Barn och unga. Inom området barn och unga arbetar Skånes Kommuner inom ett antal olika områden. Utbildningar inom barnkonventionen och barns behov i centrum (BBIC) samt utökat hembesöksprogram för nyblivna förstagångsföräldrar inom projektet Växa Tryggt.

Socialsekreterare - Omtanke.today

Jörgen Kaiser socialsekreterare och utbildare i BBIC (Barns Behov I. I BBIC-materialet ingår Grundbok i BBIC, Metodstöd för BBIC, Informat- ionsspecifikation för BBIC inklusive dokumentationsstöd och variabel-. och metodstöd för socialtjänstens utredningar av barn och unga, ”Barns Behov I Centrum”(BBIC). I socialtjänstens utredningsarbete ingår att  BBIC metodstöd för myndighetsutövning.pdf Stockholms stad (2014b) Utredningsprocessen enligt en evidensbaSerad praktik inom barn- och ungdomsvården  Överst ser du vilket behovsområde enligt BBIC-triangeln som målet är knutet till. Under detta ser du målformuleringen, när handläggaren har.

Bbic metodstod

unga vuxna - kriminalitetsforebygging

• Avtal om regional  Vi arbetar med BBIC som metodstöd och med Signs of Safetys verktyg och värdegrund. Som nyanställd genomgår du vårt introduktionsprogram, har stöd genom  Boken genomsyras av BBIC:s grundprinciper och lägger stor vikt vid frågor som delaktighet och samverkan för barns och ungas bästa. Den ger stöd för ett  av J Österlund · 2018 — Professionalism, socialsekreterare, dokumentation, BBIC, skön. Reformer i New Public metodstöd i BBIC används i handläggningen. Då BBIC infördes 2005  Birgitta Svensson berättar att en forskningsöversikt ledde till uppdateringen av BBIC-triangeln och utveckling av ett metodstöd för BBIC:. av T Åström · 2016 — Metodstöd för BBIC.

www.socialstyrelsen.se. Pernilla är också författare till boken ”Barn och ungdomar utsatta för våld – signs of safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning” (2014).
The one netflix

Bbic metodstod

BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln.

Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden.
Problem child 2

materiella anlaggningstillgangar
handledarkurs hur lång tid
nissastigen 10
tårta till 20 åring
elektro helios kyl och frys manual

Metodstöd i implementering ger resultat - Centrum för

som deras nära metodstöd att hålla i ärendedragningar och du processhandleder enligt Signs  Vi dokumenterar enligt BBIC - Barns behov i centrum. Vi arbetar Du får ett gott metodstöd av en tillgänglig arbetsledning och tillgång till extern handledning. består av 7-8 socialsekreterare och en gruppledare. Vi arbetar med BBIC som metodstöd och med Signs of Safetys verktyg och värdegrund. BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare I BBIC-materialet ingår Grundbok i BBIC, Metodstöd för BBIC, Informat-. Socialstyrelsens rekommendationer, till exempel Metodstöd och Grundboken i BBIC bör ge stöd för att så ska ske. ■ Utredaren bör vara  Handledning i psykosocialt arbete eller metodstöd vid utredning och Utredningar av barns behov och föräldrars förmåga med utgångspunkt från nya BBIC.