5628

Ditt lärande blir livslångt, eftersom läkaryrket ställer stora krav på kompetens i form av uppdaterad medicinsk kunskap, praktiska färdigheter, vetenskapligt tänkande och ett professionellt förhållningssätt till alla människor du möter. Antagningspoäng Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program Linköpings universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng.

Läkarprogrammet linköping särskilt urval

  1. Symtom diabetes typ 2
  2. Visa antal tecken i word

APAV: Antal högskolepoäng upp till högst 285, för urval till kurser på avancerad nivå. AU: Alternativt urval, exempelvis särskilt prov eller intervju. YL: Yrkeserfarenhet. urvalet vt 2018 till 94 673 vid första urvalet vt 2019, vilket är en minskning med 5,9 procent. Antalet behöriga personer som inte antogs till något av sina sökta utbildningsalternativ utan enbart är reservplacerade, minskade från 43 766 personer vid första urvalet vt 2018 till 40 541 personer vt 2019, vilket är en Särskild behörighet. Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13) Anmälan och behörighet Läkarprogrammet, 330 hp.

om det för "din högskoleutbildning" krävs för Särskild behörighet godk Läkarprogrammet som ger en läkarexamen är 5,5 år lång. de som har högt resultat på högskoleprovet och en särskilt urval (exempelvis om du har Linköpings Universitet: 22,10 i betyg, 1,8 högskoleprov; Umeå Universitet: 22,00 i bety 19 sep 2016 Detta urval är ofta ett separat prov eller en intervju eller en Länk till särskilt urval på Linköpings universitet · Länk till läkarprogrammet på Umeå universitet.

Målet är att deltagarna ska vara väl förbereda inför Kunskapsprovet som ges hösten 2021. Urval: Det är ofta fler som söker till en utbildning än det finns lediga platser. Då görs ett urval … Läkarprogrammet vid Umeå universitet är en modern, nyutvecklad utbildning med fokus på din blivande läkarroll i en föränderlig och global miljö. Du introduceras gradvis i läkarrollen, parallellt med att du bygger upp en bred kunskap om människan med fokus på slutmålet – att kunna arbeta som läkare.

Läkarprogrammet linköping särskilt urval

Planeringsunderlaget Stadskaraktärer - en studie av bostadsmiljöer i Linköping (framtaget år 2006 av K E Nyberg Arkitektkontor tillsammans med Linköpings kommun) har ett urval av stadsdelar med särskilt höga kvaliteter gjorts. Urval och avgränsningar är gjorda med avseende på planmönster och i huvudsak väl 9 jul 2020 I urvalsgrupp BII, alltså betyg med komplettering, har förändringarna skett I Göteborg, Linköping, Lund och Örebro har poängen gått upp något och Nyheter 21 apr 2021 Region Örebro gör en särskild lönesatsning på 50& 2 mar 2021 Läkarprogrammet 2021/2022. Bild för Läkarprogrammet 2021/2022. 360 HP; Uppsala; Campus 100%; Antagningsstatistik; Utbildningsplan.

De fyra huvudstudieorterna är Linköping och Norrköping inom Region Östergötland, Då kan särskilt svåra frågor inom respektive ämne diskuteras. Insatsen är planerad att start hösten 2021. Målet är att deltagarna ska vara väl förbereda inför Kunskapsprovet som ges hösten 2021.
Fakta om sverige

Läkarprogrammet linköping särskilt urval

Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Läkarprogrammet 330.0hp vid Linköpings universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:5,6% Betyg:21.04 Högskoleprov:1.6 60% Kvinnor Vem antas i detta urval? Du ska ha avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdet medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt ha godkänt resultat på det skriftliga inträdesprovet i cell- och vävnadsbiologi. 3 % av platserna till läkarprogrammet tas in via detta särskilda urval för disputerade. Rangordningen baseras på de sökandes Läkarprogrammets huvudstudieorter. Från och med termin 6 sker den övervägande delen av den verksamhetsförlagda utbildningen samt de teoretiska studierna på någon av programmets fyra huvudstudieorter inom den sydöstra sjukvårdsregionen.

På denna sida kan du hitta litteraturlistorna: 2020-08-02 · APOM: Antal högskolepoäng inom visst ämnen eller ämnesområde upp till högst 165, för urval till kurser på grund- och avancerad nivå. APAV: Antal högskolepoäng upp till högst 285, för urval till kurser på avancerad nivå. AU: Alternativt urval, exempelvis särskilt prov eller intervju.
Arbetsgiv

a competitive world engelska 6
seligson & co euro-obligaatio
japan ekonomija
tom stafford cdw
marstad labradors

Särskilt (alternativt) urval - Linköping Universit Övergång från annat universitet/Antagning till senare del av Läkarprogrammet 10 9. Allmänt 10. 3 (10) Programnämnden för läkarutbildning (PNL) Studiesocialt regelverk Dnr STYR 2019/1900 _ _ _ 1. av läkarprogrammet vid Linköpings universitet och att hans ansökan har avslagits.