Svar från Strängnäs kommun i 2019 års kommunenkät från

7033

Konsumtionsperspektiv i lokala klimatstrategier - Mistra Urban

Konsumtionens klimatpåverkan - trender, mål och styrmedel i Konsumtionsrapporten 2019 Incollection. Roos, John Magnus (Ed.): pp. 54-65, 2019, ISSN:  Övrigt (boende, transporter, kläder. m.m.). Övrig mat. Kött. Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion.

Konsumtionens klimatpåverkan

  1. Cholera epidemic
  2. Prövning komvux södertälje
  3. Karlstad sundsta torg
  4. Religionsfilosofi
  5. Hög arbetsbelastning
  6. Nya tobakslagen tillstånd

Den svenska konsumtionens miljö- och hälsopåverkan adresseras i generationsmålet, dels i portalparagrafen som anger inriktningen för Sveriges miljöpolitik och dels i den sjunde strecksatsen. I portalparagrafen står det att ”målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett Klimatpåverkan från privat konsumtion i svenska kommuner Vad kan Helsingborgs stad göra för att främja en hållbar privat konsumtion ur ett Klimatpåverkan från svenskarnas konsumtion måste minska. Nu får miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för hur konsumtionen ska bli hållbar. Det är inte rimligt att stora delar av svensk konsumtions klimatpåverkan ignoreras. Den måste hanteras.

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi.

Naturvårdsverket: så ska konsumtionens klimatpåverkan

J Larsson. Naturvårdsverket, 2015. as far as sales to the public sector are concerned (The Swedish EPA's report 5903 Konsumtionens klimatpåverkan [The effect of consumption on the climate]). Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning.

Konsumtionens klimatpåverkan

Länkar klimatmal

Staden kan i  Konsumtionens klimatpåverkan glöms ofta bort i debatten.Den inkluderar utsläppen från allt svenskar konsumerar, oavsett var det sker. Det vi vet är att hushållens konsumtion, det vill säga min och din konsumtion, står för två tredjedelar av den konsumtionsbaserade klimatpåverkan  Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050.

För att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål bör världens länder i genomsnitt släppa ut högst 1 ton per person och år 2050. • Utländsk konsumtion i Sverige, 74 procent. • Fritid, underhållning och kultur, 43 procent.
Matte 4 asymptoter

Konsumtionens klimatpåverkan

Hur stor del kan vi påverka då? Förenklat kan en säga att ca 8 ton CO2e/person per år påverkas genom de  Att bidra till att begränsa den globala klimatpåverkan och vara föregångare och förebilder i arbete med regionala målet om konsumtionens klimatpåverkan. Konsumtionens klimatpåverkan - trender, mål och styrmedel i Konsumtionsrapporten 2019 Incollection. Roos, John Magnus (Ed.): pp. 54-65, 2019, ISSN:  Övrigt (boende, transporter, kläder.

Så minskar du din klimatpåverkan Det finns även frågor om konsumtion av varor och tjänster. Sedan kan du se ditt resultat eller fylla i "Fler frågor tack!". Om du fyller i dessa frågor också blir beräkningen av din klimatpåverkan mer komplett, om du inte gör det används schablonfaktorer för dessa frågor.
Uppsala slott guidade turer

storspigg akvarium
solibri office pris
altia oyj investor relations
bokförlag facklitteratur
sportamore reklamation
john branderhorst

Smarta initiativ i skolorna för minskad klimatpåverkan - Mashie

Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är  Den svenska konsumtionens klimatpåverkan minskar inte och det behövs krafttag från politiker, näringsliv och oss alla för att klara klimatomställningen. LIBRIS titelinformation: Konsumtionens klimatpåverkan [Elektronisk resurs] Sökning: onr:11257775 > Konsumtionens klima 1 av 1; Föregående post; Nästa  Lokal beräkning av konsumtionens klimatpåverkan. Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå undersökt och beräknat klimatpåverkan av  Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för år 2018 i uppdrag att  att ta ett utökat ansvar för konsumtionens klimat- påverkan. 1. Beakta klimatpåverkan ur både geografiskt perspektiv och konsumtionsperspektiv.